پرده هوای صنعتی مدل HS

   


 

پرده هوا مدل سنعتی

 

:توضیحات

 

 ایجاد فشار باد قوی (معادل 100 کیلومتر بر ساعت) جهت استفاده در کلیه کارخانجات صنایع غذایی و صنعتی

 

جهت جلوگیری از ورود حشرات ، مناسب برای دربهایی با ارتفاع بسیار بلند

 

قابلیت ارائه کویل حرارتی جهت وزش باد گرم