پرده هوای صنعتی مدل HV

   


 


 

:توضیحات

 

 ایجاد فشار باد قوی (معادل 90 کیلومتر بر ساعت) جهت استفاده در کلیه کارخانجات صنایع غذایی و صنعتی

 

جهت جلوگیری از ورود حشرات ، مناسب برای دربهایی با ارتفاع بسیار بلند

 

قابلیت ارائه کویل حرارتی جهت وزش باد گرم