پرده هوای صنعتی مدل LUX

   


 

پرده هوا صنعتی

 

:توضیحات

 

 مناسب برای استفاده در اماکن عمومی و صنعتی جهت جلوگیری از ورود حشرات و هدر رفتن انرژی (قابل سفارش

 

(در تمامی رنگ ها

 

قابلیت ارائه کویل حرارتی جهت وزش باد گرم