پرده هوا تجاری مدل FM 40 AL

با نمایی آلومینیومی وبسیار زیبا مناسب برای استفاده در ورودی دربهای اماکن عمومی جهت جلوگیری از تبادل حرارت و ورود گردوغبار.

Table1

راه اندازی وب سایت جدید پرده هوا air curtains

وب سایت پرده هوا راه اندازی گردید و امید است مفید و مورد قبول برای بازدید کنندگان قرار گیرد.

air-curtain-work

12